Akupunktur

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som har eksistert i flere tusen år. Det er ikke før i den senere tiden at denne behandlingsformen har blitt akseptert her i vesten.

Akupunktur handler om å få tilbake balansen mellom Yin og Yang, som er to energimotsetninger. Qi (energi) sirkulerer rundt i kroppen i baner som kalles for meridianer, hvor de påvirker kroppens organer. Man mener at alt som skjer i kroppen henger sammen. Kroppen strever hele tiden etter å være i balanse. Kommer en del i over/underskudd vil kroppen kompensere dette en annen plass.

Når man benytter akupunktur, stikker man tynne nåler i ulike akupunkturpunkter. Dermed stimulerer eller demper man ulike kroppsfunksjoner for å få tilbake en balanse i kroppen. Når Yin og Yang er i balanse, kan energien flyte fritt igjennom kroppen og kroppen holder seg frisk. Med akupunktur har man mulighet til å påvirke dyptliggende muskulatur så vel som overfladisk, og vi kan påvirke organrelaterte energiske problem. 

Akupunkturbehandling kan gi en beroligende og smertestillende effekt. 

Før kiropraktikkbehandling kan akupunktur brukes som forbehandling av muskulaturen.

I Sverige kan hvem som helst behandle dyr med akupunktur. Men i Norge har vi en regel som forbyr andre enn veterinærer å penetrere hud. Dette medfører at vi ikke kan behandle dyr med akupunkturnåler uten et samarbeid og tillatelse av veterinær. Men man kan stimulere akupunkturer på andre måter: eks laser og akupressur.

*Ved akupunktur er det 96 timers karens før stevnestart