Equiterapi

Equiterapi betyr behandling av hest. En equiterapeut behandler friske og haltfrie hester som har et avvikende bevegelsesmønster, eller som svenskene kaller det, en rörelsestörning.

Equiterapeutens område er også forebyggende og rehabiliterende, Det er på ingen måte noen erstatning for veterinærmedisinen. Hvis en hest er halt, må den først undersøkes av en veterinær, før en equiterapeut kan behandle den. Equiterapi er derfor en komplementær behandling og ikke en alternativ behandling. Dette betyr at equiterapi skal være i tillegg til eller supplerende til veterinærmedisinen, ikke istedenfor.

Dette gjør at vi jobber tett med hesteveterinærene. Ofte trenger hesten behandling av både veterinær og equiteraput,for å kunne fungere optimalt igjen.

Equiterapeuter ble tidligere utdannet ved Svensk Hästterapeut Utbildning (HTU), som var en 2-årig heltidsutdanning. I dag utdannes equiterapeuter ved yrkeshøgskolen i Nyköping, og er en 3-årig heltidsutdanning. For mer informasjon om nåværende utdanning se: https:://campusnykoping.se/yrkeshogskola/utbildningar/Equiterapeut/

Equiterapeuter utdannet ved HTU ble i 2012 godkjent av Norges Hesteveterinærforening som anbefalte samarbeidspartnere med veterinærer.

Alle equiterapeuter må ha ansvarsforsikring og følge de etiske reglene i SVEF, Svenska Equiterapeut Förbundet.

Equiterapi kan sammenlignes med naprapti på humansiden. Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. HTU`s grunnlegger Helmut Tscharnke er utdannet naprapat, og det er han som har overført sine metoder fra humansiden til hest. Derfor bygger undervisningen på HTU på naprapatien. 

Naprapati har sitt utspring i kiropraktikken. Man kan si at naprapati og kiropraktikk er som to grener fra det samme treet. Hovedforskjellen på naprapati og kiropraktikk er mykdelsbehandlingen, det vil si for-og etterbehandlingen av strukturene rundt leddene. Forbehandlingen kan bestå i bruk av artikulering/mobilisering, magnetterapi, laserterapi, akupunktur, massasje og stretching.

I dag er det mange forsikringsselskaper som dekker equiterapibehandlig og rehabilitering av hest. Vær obs på at hesten må ofte være henvist av en veterinær for at forsikringen skal gjelde.