Behandling

Etter undersøkelse legger man opp en behandlingsplan med de ulike behandlingsformene, alt etter hva slags funn som ble gjort under undersøkelsen. Noe som kjennetegner equiterapi, er at man anvender seg av flere ulike behandlingsformer.

Hvor mange behandlinger en hest trenger, vil variere etter hvilke problemer det dreier seg om og hvor lang tid hesten har gått med problemet. Mange ønsker å forebygge skader, og har derfor jevnlig sjekk og behandling.

Kontraindikasjoner:

Alle typer hester kan i utgangspunktet behandles med equiterapi. Med unntak av:

  • Drektige hopper
  • Ved noen typer medisinering.
  • Hester som er halt og ikke er veterinærundersøkt.
  • Syke hester (feber, infeksjoner)
  • Smittsomme sykdommer (lus, ringorm)

*Laser og akupunktur har 96 timers karenstid før konkurranse/løp (tidspunkt for stevnestart som gjelder).