Symptomer

Mange av dagens hester er idrettsutøvere, noe som medfører at hestens prestasjoner er viktige. Hesten vil i likhet med en idrettsutøver oppleve nedsatt prestasjon, slitasjeskader og ulykker fra tid til annen. I dag har også fokuset på hestens helse og velvære økt, og hesteeieren ønsker ofte å forsikre seg om at hesten har det bra, selv om den ikke skal ut å konkurrere. Hester som står skadet over lengre tid, vil også ha behov for å equiterapi under rekonvalesenstiden, ofte fordi de avlaster skade og stivner pga. mindre bevegelse.

Problemer i hestens bevegelsesapparat kan gi utslag på mange ulike måter: 

 • Kryssgalopp.
 • Vanskeligere å jobbe på den ene hånden, spesielt på volte.
 • Vanskelig å snu opp ene veien i vogn.
 • Drar eller stikker et bakben.
 • Viser tegn på ryggsmerter.
 • Bukker, steiler el.
 • Karperygg.
 • Henger på en tøm.
 • Kortere steg på et bakbein/frambein.
 • Muskler seg usymmetrisk.
 • Endrer adferd, blir sur og sint.