Kiropraktikk

Vårt mål er å normalisere problemer i hestens bevegelsesapparat. Hovedbehandlingsformen vi bruker for å oppnå dette, er kiropraktikk. Kiropraktikk betyr å utføre med hånd. Vi bruker ikke klubber eller andre hjelpemidler.

“En låsning” er et overdrevet begrep. Innskrenket eller nedsatt bevegelighet i et leddsegment er en bedre beskrivelse. Men “låsninger” er et veldig innarbeidet begrep blant folk flest, og det er stort sett denne beskrivelse som blir brukt.

“En låsning” oppstår når kroppen, av en eller annen grunn har stilt seg i en forsvarsposisjon, oftest pga. feilbelastning (overbelastning, avlastning, ensidig belastning) eller traume (rotasjon, kompresjon, overstrekning).

De ulike behandlingsteknikkene vi bruker inne kiropraktikk er mobilisering/artikulering og manipulasjon.

          Mobiliering/atrikulering (low velocity thrust):

Man påvirker den innskrenkede bevegeligheten med langsomme serier av tøyninger av de leddnære strukturene. Dette skjer i leddets bevegelsesretning, innenfor leddets naturlige bevegelsesomfang. Denne teknikken bruker vi ofte som forbehandling før selve manipulasjonsgrepet.

Manipulasjon (high velocity thrust): 

Dette er impulsteknikker som kjennetegnes av liten kraft, høy hastighet og utføres i leddets bevegelsesretning. Manipulasjonens går utover grensen for leddets fysiologiske bevegelighet, men uten å overstige det anatomiske ytterleiet.

For å oppnå et godt og varig resultat av manipulasjonsbehandlingen, er det viktig med forbehandlinga. Ofte er det også et problem å komme til med manipulasjonsgrepene pga. spent og øm muskulatur i området. Dette kan vi løse med en god mykdelsbehandling. Forbehandlingen kan bestå i bruk av magnetterapi, laserterapi, akupunktur, massasje, stretching. En vellykket manipulasjonsbehandling forutsetter at muskulaturen i området rundt et segment er avslappet.