Magnetterapi

Vitenskapen om de helende og energigivende kreftene fra magnetfelt er veldig gammel og har vært kjent for mennesker i 2000 år.

Vi skiller mellom naturlige magnetfelt og kunstig fremstilte magnetfelt. Naturlige magnetfelt befinner seg rundt permanente magneter, som alltid har en nord- og en sydpol, mens den kunstige fremstilte magnetfelt er den vi bruker i terapi ved hjelp av faste eller pulserende magneter. 

Magnetismens fundament er elektrisk ladde partikler, som forekommer i organismen. Hver bevegelig elektrisk del skaper en type strøm og dermed et elektromagnetisk felt. Ved å tilsette terapeutisk magnetfelt, vil man stimulere kroppens selvhelende evner ved å bygge opp den elektromagnetiske energien. Magnetfelt virker i hovedsak på mitokondriene, “cellenes kraftverk”


Friske celle svinger i en bestemt frekvens og styrke. Svake eller syke kroppsceller endrer ikke svingningsfrekvensen, men får en dårligere svingningsbredde. Når et pulserende magnetfelt treffer en funksjonsnedsatt og svak celle, vil cellens svingningsbredde bli forsterket igjen. Gjennom en bedring i svingningen, er cellen igjen i stand til å utnytte seg av oksygenet og næringsstoffene, energisituasjonen er forbedret og cellen kan gjenoppta sin oppgave i organismen.

Magnetfeltsterapiens effekter:

  • Avfallsstoffer fra muskulatur transporters bort.
  • Øket blodsirkulasjon som gir bedre næring og energiforsørging i alle celler.
  • Bedre oksygenopptak i vevet.
  • Smertelindrende. 
  • Inflammajonshemmende.

 

I rehabilitering kan magnetterapi korte ned legningstiden. Etter operasjoner der hesten ikke kan bevege seg så mye, vil magnetterapi hjelpe til å oppretthold sirkulasjonen i kroppen. Magnetterapien kan forbedre blodtilførselen i berørte områder, noe som fører til mindre hevelse og gjenoppbygger brusk, ben og bindevesceller. På grunn av den smertelindrende og inflammasjonshemmende effekten magnetterapi har, vil hesten lettere kunne begynne å bevege seg. Den vil også øke danne nye muskel og bindevevsceller.

Magnetterapi kan brukes alene eller som før-/ etterbehandling ved manipulasjon eller andre behandlingsformer. Også etter anstrengelse bidrar magnetterapi til en raskere restituering.