Undersøkelse

Undersøkelsen består av 3 deler: anamnese, mønstring av hest og fysikalsk testmetodikk.

Ved første konsultasjon blir hesteeieren spurt om hestens grunnopplysninger, sykehistorie og om det er problemer ved ridning/kjøring.

Deretter ser man hesten i bevegelse, der equiterapeuten merker seg avvikelser i bevegelsesmønsteret. Som oftest blir hesten mønstret for hand eller longering, men av og til ønsker man å se hesten under ridning eller kjøring.

Etter mønstringen blir det foretatt en fysikalsk testmetodikk. Under denne testen blir bevegelsen i ulike leddavsnitt testet, og muskler og sener blir palpert. Hesten blir stilt opp slik at man kan se etter asymmetri i hestens muskulatur, samt eksteriøre avvikelser. Dette for å kunne danne seg et helhetlig bilde av problemet.